ទាញយក Datasheet

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាក់ទងមកយើង

អាសយដ្ឋាន : បន្ទប់ 1215, 1ទី Buliding Changsheng Shangdongqu, Chezhan ផ្លូវខាងជើង, ស្រុក Furong, ឆាងសា, ខេត្តហ៊ូណាន, ប្រទេសចិន

Tel : +86 731 8472 8555

E-mail : [email protected]

Fax : +86 731 8472 8555

ផែនទី